Author Archives: obs

Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 11.06.2015 година (четвъртък) от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 11.0462015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 15.05.2015 г. (петък), от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 15.05.2015 г. (петък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Обява за конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена за 2015 година

ОБЯВА  ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И ОБЩИНА ЕЛЕНА   ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2015 ГОДИНА   В изпълнение на Правилата за реда и условията за … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 23.04.2015 година (четвъртък), от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 23.04.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 19.03.2015 година (четвъртък), от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 19.03.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Обява за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Елена за 2014 г.

О Б Я В А За публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Елена за 2014 г.   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл.44, ал.4 от Наредбата за … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 12.02.2015 година (четвъртък), от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 12.02.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 22.01.2015 година (четвъртък), от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 22.01.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 29.12.2014 г. (понеделник) от 14:30 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 29.12.2014 г. (понеделник) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 27.11.2014 г. (четвъртък), от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 27.11.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment