Author Archives: obs

Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 30.10.2014 година от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 30.10.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Голямата зала … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 25.09.2014 г., от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25.09.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена – 04.09.2014 г., (четвъртък) от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 04.09.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Голямата зала … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет -Елена – 24.07.2014 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 24.07.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Голямата зала … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена – 12.06.2014 г. (четвъртък), от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 12.06.2014 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Голямата зала … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет -Елена – 16.05.2014 г. (петък), от 15:30 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16.05.2014 г. (петък) от 15.30 ч. в Голямата зала … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена – 16.05.2014 г. (петък), от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16.05.2014 г. (петък) от 14:15 ч. в Голямата зала … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет-Елена – 30.04.2014 г. (сряда), 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 30.04.2014 година (сряда) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена – 27.03.2014 (четвъртък), 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 27.03.2014 година (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена – 06.03.2014 (четвъртък), 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 06.03.2014 година (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment