Заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 26.11.2015 г. от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.11.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на община Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена и избор на нов управител на дружеството. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху колесен трактор ЮМЗ 6 КМ в полза на „Буковец“ ЕООД – гр.Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно определяне представители на община Елена в сдружения. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно определяне състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Председател на ОбС

7. Предложение относно определяне състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно определяне на общински съветници за включване в състава на комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилища лица и семейства на територията на община Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Кмета на общината

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *