2014 година

Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 27.11.2014 г.

Протокол № 13 от заседание на Общински съвет -Елена, проведено на 30.10.2014 г.

Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 17.10.2014 г.

Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.09.2014 г.

Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 04.09.2014 г.

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.07.2014 г.

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 12.06.2014 г.

Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 16.05.2014 г.

Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 16.05.2014 г.

Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.04.2014 г.

Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 27.03.2014 г.

Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 06.03.2014 г.

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 12.02.2014 г.

Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.01.2014 г.

Comments are closed.