Декларации

Декларация в подкрепа искането на риболовците от община Елена да не бъде забраняван риболова в язовир „Йовковци“

Декларация за достъпа до спорт в община Елена

Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на общинските съветници

Декларации от Анастасия Петкова Тонева – Пеева по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Валентин Владимиров Гуцов по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Георги Йорданов Пеев по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Йордан Иванов Йорданов по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Йордан Николов Кисьов по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Лазар Николов Костов по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Магдалена Любомирова Борисова по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Мартин Иванов Трухчев по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Милко Здравков Моллов по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Росинка Недялкова Георгиева по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Сашо Петков Топалов по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Симеон Стоянов Кънчев по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Снежана Стефанова Капинчева по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Стефан Иванов Минчев по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Стефка Петкова Костадинова по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Стела Петрова Горбанова – Василева по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Стоян Николаев Златев по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на кмета и заместник кмета на община Елена

Декларации от Дилян Стефанов Млъзев по чл.12, т.т. 1, 2 и 3 от ЗПУКИ

Декларации от Йордан Иванов Димитров по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на кметовете на кметства

Декларации от Зоя Андонова Ангелова по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Николай Емилов Колев по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Стоян Симеонов Комитов по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Comments are closed.