Решение относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 година

Решение № 111 / 12.09.2013 г. относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г.

Приложение № 1. Справка за приходите по бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г.

Приложение № 2. Справка за разходите по бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г.

Приложение № 2-1. Справка за разходите за делегирани дейности по бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г.

Приложение № 2-2. Справка за разходите за местни дейности по бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г.

Приложение № 2-3. Справка за разходите за дофинансирани дейности по бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г.

Приложение № 3. Справка за изпълнението на инвестиционната програма на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г.

Приложение № 4. Справка за извънбюджетните сметки и фондове по бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г.

Comments are closed.