Обява за конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена за 2015 година

ОБЯВА

 ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

И

ОБЩИНА ЕЛЕНА

 

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО

И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2015 ГОДИНА

 

В изпълнение на Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена, приети с Решение № 40 / 30.04.2014 г. на Общински съвет – Елена, обявяваме настоящия конкурс при следните

УСЛОВИЯ:

1. Подпомагат се проекти за издания, свързани със:

 • създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата;
 • образователни и обучителни инициативи в областта на изкуствата и културата;
 • научни изследвания, документални издания, публикации, анализи в областта на изкуството и културата;
 • възстановки, спектакли, концерти, филми и др., свързани със значими исторически събития включени в културния календар на община Елена.
 • промотиране на културен продукт;
 • промотиране на възможностите на град Елена като културно средище;
 • проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и създаване на интегриран туристически продукт;
 • стимулиране на любителското изкуство.

2. Кандидатите подават проектни предложения във времето от 27 април до 29 юни 2015 г. включително, като същите трябва да съдържат:

 • цели на предложения проект;
 • очаквани резултати;
 • възможности за реализация – ресурси (финансови и кадрови, привлечени партньори, други източници за финансиране);
 • бюджет на проекта, включващ не по-малко от 10% собствено финансиране;
 • размер на очакваната подкрепа от община Елена.

3. Преимуществено ще бъдат подкрепяни проекти, свързани:

 • с изява на млади и начинаещи автори;
 • с определена актуална за настоящата година тематика и юбилейни годишнини;
 • с по-висока степен на завършеност и процент на самоучастие.

4. Проектите (заявленията за финансиране) се подават до постоянната комисия по хуманитарни дейности към Общински съвет Елена.

 • Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат физически лица и организации.
 • Нямат право да кандидатстват лица и организации, които имат просрочени задължения към община Елена, произтичащи от неплатени данъци, наеми, консумативи или други, освен ако същите не са разсрочени от компетентния орган и се издължават в съответствие с погасителния план.

5. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени от постоянната комисия по хуманитарни дейности към Общински съвет Елена след 13 юли 2015 година на сайта на община Елена.

Изтегли Заявление

 

 

 

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *