Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 22.01.2015 година (четвъртък), от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 22.01.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет -Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. (изтегли предложение, приложение)

                                                                                    Вн.:Председател ОбС

2. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г.(изтегли предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2014 година.(изтегли предложение, приложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2014 година.(изтегли предложение)

                                                                                                            Вн.:Председател ОбС

5. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет.(изтегли предложение)

                                                     Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати за 2014 година.(изтегли предложение)

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена.(изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК МСНУОР         21.01.2015 г. от 16.00 часа
ПК БФИВ            21.01.2015 г. от 16.30 часа
ПК ОСЗГ             21.01.2015 г. от 17.00 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *