Съветници

Общински съветници през мандат 2011 – 2015

Валентин Владимиров Гуцов – ПП „ГЕРБ“
Йордан Иванов Йорданов – ПП „ГЕРБ“
Росинка Недялкова Георгиева – ПП „ГЕРБ“
Мартин Иванов Трухчев – ПП „ГЕРБ“
Йордан Николов Кисьов – ПП „ГЕРБ“
Стефан Иванов Минчев – ПП „ГЕРБ“
Магдалена Любомирова Борисова – ПП „ГЕРБ“
Стела Петрова Горбанова-Василева – ПП „ГЕРБ“
Пенка Пенкова Цочева – ПП „ГЕРБ“
Сашо Петков Топалов – ПП „БСП“
Симеон Стоянов Кънчев – ПП „БСП“
Снежана Стефанова Капинчева – ПП „БСП“
Лазар Николов Костов – ПП „БСП“
Анастасия Петкова Тонева-Пеева – ПП „БСП“
Георги Йорданов Пеев – ПП „БСП“
Милко Здравков Моллов – ПП „БСП“
Стефка Петкова Костадинова – ПП „БСП“

Comments are closed.