Комисии

Комисия по бюджет, финанси и икономически въпроси

 1. Стефан Иванов Минчев – председател (ПП „ГЕРБ“)
 2. Мартин Иванов Трухчев- член (ПП „ГЕРБ“)
 3. Йордан Иванов Йорданов- член (ПП „ГЕРБ“)
 4. Снежана Стефанова Капинчева – член (ПП „БСП“)
 5. Сашо Петков Топалов – член (ПП „БСП“)

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба и обществен ред

 1. Росинка Недялкова Георгиева – председател (ПП „ГЕРБ“)
 2. Мартин Иванов Трухчев – член (ПП „ГЕРБ“)
 3. д-р Стела Петрова Горбанова-Василева – член (ПП „ГЕРБ“)
 4. Анастасия Петкова Тонева-Пеева – член (ПП „БСП“)
 5. Симеон Стоянов Кънчев – член (ПП „БСП“)

Комисия по устройство на територията, комунално – битово обслужване, екология и транспорт

 1. Пенка Пенкова Цочева – председател (ПП „ГЕРБ“)
 2. Йордан Николов Кисьов – член (ПП „ГЕРБ“)
 3. Георги Йорданов Пеев – член (ПП „БСП“)
 4. Милко Здравков Моллов – член (ПП „БСП“)
 5. Лазар Николов Костов – член (ПП „БСП“)

Комисия по общинска собственост, земеделие и гори

 1. Йордан Иванов Йорданов – председател (ПП „ГЕРБ“)
 2. Пенка Пенкова Цочева – член (ПП „ГЕРБ“)
 3. Стефан Иванов Минчев – член (ПП „ГЕРБ“)
 4. Симеон Стоянов Кънчев – член (ПП „БСП“)
 5. Милко Здравков Моллов – член (ПП „БСП“)

Комисия по хуманитарни дейности

 1. д-р Стела Петрова Горбанова-Василева – председател (ПП „ГЕРБ“)
 2. Росинка Недялкова Георгиева – член (ПП „ГЕРБ“)
 3. Йордан Николов Кисьов – член (ПП „ГЕРБ“)
 4. Георги Йорданов Пеев – член (ПП „БСП“)
 5. Стефка Петкова Костадинова – член (ПП „БСП“)

Comments are closed.