Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 12.11.2015 г. (четвъртък), от 17:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 12.11.2015 г. (четвъртък) от 17:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно избор на временна комисия за подготовка на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Председател на ОбС

2. Предложение относно избор на заместник – председател на Общински съвет – Елена. (изтегли предложение)

                                                               Вн.:Председател на ОбС

3. Предложение относно определяне представител на община Елена в Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Велико Търново.

Вн.:Кмета на общината

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *