2013 година

Протокол № 15 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 20.12.2013 г.

Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 16.12.2013 г.

Протокол № 13 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 10.12.2013 г.

Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 28.11.2013 г.

Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 24.10.2013 г.

Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 12.09.2013 г.

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 25.07.2013 г.

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 27.06.2013 г.

Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 18.06.2013 г.

Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 31.05.2013 г.

Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 16.05.2013 г.

Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 25.04.2013 г.

Протокол № 3 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 04.04.2013 г.

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 26.02.2013 г.

Протокол № 1 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 24.01.2013 г.

Comments are closed.