2015 година

Протокол № 11 от заседание на Общински съвет -Елена, проведено на 17.09.2015 г.

Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 10.09.2015 г.

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет -Елена, проведено на 20.08.2015 г.

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.07.2015 г.

Протокол № 7 от заседание на Общински съвет -Елена, проведено на 25.06.2015 г.

Протокол № 6 от заседание на Общински съвет -Елена, проведено на 11.06.2015 г.

Протокол № 5 от заседание на Общински съвет -Елена, проведено на 15.05.2015 г.

Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 23.04.2015 г.

Протокол № 3 от заседание на Общински съвет -Елена, проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет-Елена, проведено на 12.02.2015 г.

Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 22.01.2015 г.

Comments are closed.