2012 година

Протоколи от заседания на Общински съвет Елена, мандат 2011 – 2015, проведени през 2012 година

Протокол № 13 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 18.12.2012 г.

Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 15.11.2012 г.

Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 26.10.2012 г.

Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 16.08.2012 г.

Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 26.07.2012 г.

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 12.07.2012 г.

Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 27.06.2012 г.

Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 18.05.2012 г.

Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 16.05.2012 г.

Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 06.04.2012 г.

Протокол № 3 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 13.03.2012 г.

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 17.02.2012 г.

Протокол № 1 от заседание на Общински съвет Елена, проведено на 19.01.2012 г.

Comments are closed.