Заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 17.09.2015 г. (четвъртък) от 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 17.09.2015 г. (четвъртък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд „Земеделие“  за реализация на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци  Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици – Чакали“, път VTR3113 „Мийковци – Игнатовци“. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. по мярка 223 за Проект 04/223/00267 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция и община Елена. (изтегли предложение)

                                                                                       Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседание на постоянната комисия:
ПК БФИВ                16.09.2015 г. от 17.00 часа

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *