Author Archives: obs

Покана за заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 29.12.2015 г. (вторник) от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 29.12.2015 г. (вторник) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 17.12.2015 г. от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 17.12.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 03.12.2015 г. от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 03.12.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Заседание на Общински съвет -Елена, което ще се проведе на 26.11.2015 г. от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.11.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 12.11.2015 г. (четвъртък), от 17:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 12.11.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 17.09.2015 г. (четвъртък) от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 17.09.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 10.09.2015 г. (четвъртък) от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10.09.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 20.08.2015 г. (четвъртък) от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 20.08.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе 30.07.2015 г. (четвъртък), от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 30.07.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment

Покана за заседание на Общински съвет – Елена, което ще се проведе на 25.06.2015 г. (четвъртък) от 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25.06.2015 г. (четвъртък) … Continue reading

Posted in Без категория | Leave a comment